Biografie

Thirza Athalja (1990) is een soulvolle singer-songwriter die op eigen wijze haar jazz sensitiviteit en liefde voor R&B samenbrengt. Thirza wil haar publiek prikkelen en aanmoedigen om meer zichzelf te zijn. Met haar doorleefde maar lichte stemgeluid zingt zij op nummers als ‘Home’ over thuiskomen bij jezelf en op ‘Treasure’ over wat echt van waarde is in het leven. 

‘Enigma’ is het debuutalbum van Thirza. Zelf zegt Thirza over haar album: ik hou van feelgood albums waar je zowel van wilt dansen als nadenken.Als songwriter heeft Thirza gekozen voor een groovy onderkant in de ritmesectie, denk aan John Mayer & Moonchild, en een jazzfeel in de bovenkant qua harmonie en melodie zoals Esperanza Spalding. “Voor de studio als de live-sound heb ik de band bewust samengesteld met popmusici in de ritmesectie, Jens Wierckx (drums) en Thijs van Zutphen (bass), en jazz musici on top, Prashant Samlal (gitaar) en Hanna Marieke (keys). De strings brengen diepte aan als een basislaag van klankkleur op een schilderij.

In haar teksten op haar debuutalbum ‘Enigma’ maakt Thirza de ups en downs van het dagelijks leven bespreekbaar. Hierdoor wil ze luisteraars op een hoopvolle manier naar de wereld laten kijken. Op een persoonlijke manier neemt ze jou mee op een herkenbare reis langs keuzes, groei, het vinden van rust en jezelf. Hierbij grijpt ze naar verhalen over gemaakte reizen, cross-culturele ontmoetingen, de natuur en de liefde.

Live daagt Thirza haar bandleden uit om avontuurlijk te musiceren. In de studio zijn de liedjes gearrangeerd maar op het podium wil Thirza spontaniteit en interactie, “als een conversatie waarin de musici iets kunnen zeggen wat ik niet verwacht had.” Op het podium ademt Thirza een rust uit, is ze kleurrijk en expressief, waarin ze invloeden uit haar reizen vermengt. Dit doet zij met haar kwintet dat zij voor sommige nummers aanvult met backing vocals en een strijkkwartet.

 

Thirza studeerde in 2018 af voor haar bachelor zang Jazz & Pop aan de HKU. Ze volgde daar masterclasses van onder andere het Rembrandt Frerichs Trio, Tin Men And The Telephone en Latin-percussionist Gerardo Rosales. Als achtergrondzangeres stond ze met artiesten als Izaline Calister en Shirma Rouse op het podium van TivoliVredenburg en de Verkadefabriek. Daarnaast heeft ze als gastzangeres vele malen met diverse bigbands opgetreden, onder andere op het Loosdrecht JazzFestival en in De Vorstin. Met haar eigen muziek stond Thirza vooral op Utrechtse podia zoals Stathe en Hofman, en landelijk op het Otis X Brebl 2021. Met haar debuutalbum is zij nu klaar voor de grotere podia.

In december komt de eerste single Home uit. Haar volledige album Enigma wordt gereleased in mei 2022 en gevolgd door een landelijke tournee. 

Naast muzikant coacht Thirza als muziek- en dramadocent dagelijks jongeren om weerbaarder te worden.

ENGLISH

Thirza Athalja (1990) is a soulful singer-songwriter who combines her jazz sensitivity and her love for R&B in her own way. Thirza wants to stimulate and encourage her audience to be more like themselves. With her lived-through but light voice she sings songs like ‘Home’ about coming home to yourself and ‘Treasure’ about what is really of value in life.

Enigma is Thirza’s debut album. Thirza herself says about her album: “I like feel-good albums that make you want to dance and think.” As a songwriter, Thirza has opted for a groovy basein the rhythm section, think of John Mayer & Moonchild, and a jazz feel on top in terms of harmony and melody such as Esperanza Spalding. “For the studio as well as the live sound, I deliberately put together the band with pop musicians in the rhythm section, Jens Wierckx (drums) and Thijs van Zutphen (bass), and jazz musicians on top, Prashant Samlal (guitar) and Hanna Marieke (keys). The strings add depth like a base layer of timbre on a painting.”

In her lyrics on her debut album ‘Enigma’, Thirza discusses the ups and downs of everyday life. Because of this, she wants listeners to look at the world in a hopeful way. In a personal way she takes you on a recognizable journey through choices, growth, finding peace and yourself. She uses stories about journeys made, cross-cultural encounters, nature and love.

Live, Thirza challenges her band members to play adventurously. The recorded songs are arranged in the studio, but on stage Thirza wants spontaneity and interaction, “like a conversation in which the musicians can say something I didn’t expect.” On stage, Thirza exudes a calmness, she is colorful and expressive, in which she mixes influences from her travels. She does this with her quintet, which she supplements for some songs with backing vocals and a string quartet.

Thirza graduated in 2018 for her bachelor’s degree in Jazz & Pop singing at the HKU. She attended masterclasses of the Rembrandt Frerichs Trio, Tin Men And The Telephone and Latin percussionist Gerardo Rosales. As a backing singer she performed with artists such as Izaline Calister and Shirma Rouse on the stage of TivoliVredenburg and the Verkadefabriek. In addition, she has performed many times as a guest singer with various big bands, including at the Loosdrecht JazzFestival and De Vorstin. With her own music, Thirza was mainly on stages in Utrecht such as Stathe and Hofman, and nationally at the Otis X Brebl 2021. With her debut album, she is now ready for bigger stages.

The first single Home will be released in December. Her full album Enigma will be released in May 2022 and followed by a national tour.
In addition to being a musician, Thirza coaches young people on a daily basis as a music and drama teacher to become more resilient.

© 2022 by Thirza Athalja